[THÔNG BÁO] TIẾN ĐỘ CÁC PJ TRONG NHÀ


tiến-độ

 

 

Lưu ý: 

+ Khuyên các cậu là không nên hỏi mình bao giờ up chap này chap kia. Chẳng có vấn đề gì đâu nhưng mình thường lười giả nhời OTL (mất công hỏi mà huhu). Bao giờ làm xong (hoặc nhớ ra mà làm) thì mình sẽ up liền à.

+ Trừ bộ đạo sĩ và kim bài ra, các pj không được liệt kê trên kia rất dễ đã bị khai tử.